Are you driven, sharp and trustworthy?

Descriure la nostra pròpia personalitat o la dels altres pot ser complicat i encara més si ho hem de fer en un altre idioma. Per això avui compartim amb vosaltres aquest petit recull de 30 adjectius i expressions en anglès que de ben segur us facilitaran la feina.

 

Someone you admire

a role model – someone you want to be like

someone to look up to – someone you admire

be an inspiration (to) – be the sort of person other people want to be like

 

Someone who is clever

smart cookie – an idiom for someone who is clever

sharp – a smart person

a straight A student –  someone who did well at school

 

Someone who is friendly

sociable – outgoing – somebody who likes spending time with people

get on well with people – somebody who is good at relationships

life and soul of the party – the sort of person who is lively at parties

 

Someone who is quiet

a wall flower – an idiom for someone who doesn’t participate in parties much – generally a negative phrase

keep yourself to yourself – somebody who prefers to be alone

be a private person – a person who doesn’t go out much

 

Someone who is ambitious

driven/motivated – someone who tries hard to achieve their goals

single -minded – someone who is focused on their goals and doesn’t get distracted

a real go-getter – an idiom for someone who is proactive and works for what they want

 

 Someone who is realistic

be a very grounded person/keep both feet on the ground – someone who doesn’t get carried away by their emotions

keep things in perspective/proportion – be able to see how important things really are – often when there is a problem

be sensible – be intelligent in a practical way

 

 Someone who is stylish

have a sense of style – have your own ideas about what is fashionable and not do/wear what is trendy/popular

have a good eye for – an idiom for someone who can see what is stylish

have good taste – be able to judge what is stylish

 

Someone who is reliable

trustworthy – someone you can trust

someone you can bank on – someone you can rely on

be level-headed/not lose your head – someone who doesn’t panic under a stressful situation

 

Someone who is strongminded

have/get your own way – make other people do what you want

be a force of nature – have a very strong character and be able to make other people do what you want even against their will

never takes no for an answer – someone who is not put off by opposition

 

Family people

a typical family person – someone who prefers to spend their time at home with their family

put your family first – the family is your first priority

be a chip of the old block – be very similar to your mother/father

 

Els adjectius i el seu ordre

Què hem de fer quan volem articular una frase en anglès que té molts adjectius? Quin és l’ordre de col·locació? Quin és el criteri? Us ho expliquem avui al blog!

 

L’ordre

 

L’ordre dels adjectius en una frase no es produeix de manera aleatòria sinó que es regeix per una regla coneguda com OSACOMP, és a dir: Opinion, Size, Age, Colour, Origin, Material, Purpose (opinió, mida, edat, color, origen, material i propòsit). Al principi sembla una mica complicat, sobretot perquè implica parar força atenció a l’hora de construir una frase molt adjectivada i descriptiva, però és un costum que es va polint poc a poc.

 

És curiós comprovar com els nadius anglesos l’apliquen sense ni tan sols pensar perquè ho fan i, segurament, si els preguntéssim perquè és correcte així i no d’una altra manera difícilment sabrien explicar-ho, ho han après de tant sentir-ho i llegir-ho.

 

Exemples correctes:

 

A beautiful small red norwegian wooden table.

 

A confortable big new black italian furry jacket.

 

Tot i que aquesta sobreadjectivació sembli del tot innecessària i normalment és recomani no utilitzar més de tres adjectius en una frase, és important saber quina és la norma i aplicar-la quan sigui necessari. En col·locar els adjectius de forma incorrecta no estem canviant el sentit de la frase ni dient cap bestiesa, però sí que és cert que a un nadiu li sonarà francament estrany i poc natural, tot i entendre què volem dir-li.

 

Exemples incorrectes:

 

A Yellow metal big car big yellow metal car.

 

A Red leather big bag big red leather bag.

 

La millor manera d’aprendre-ho és a través de la pràctica i de l’ús de la llengua, un cop som coneixedors de la norma és fàcil fer descripcions col·locant correctament els adjectius on toca!