Expressions idiomàtiques en alemany

Fa unes setmanes us vam parlar de les expressions figées en francès. Doncs bé, ara és el torn de les expressions idiomàtiques en alemany i, d’igual manera que en la nostra entrada prèvia, ens centrarem en aquelles expressions que continguin parts del cos, com die Augen (els ulls), die Hand (la mà); das Herz (el cor); der Fuβ (el peu), die Haare (els cabells), die Haut (la pell) i der Arm (el braç). Recordeu que aquest tipus de construccions no es poden prendre al peu de la lletra i que tenen un sentit figurat!

Començant per la mà, tenim l’expressió etwas auf der Hand liegen, que es fa servir quan alguna cosa cau pel seu propi pes i és molt òbvia. Pel que fa al cor, etwas auf dem Herzen haben vol dir tenir alguna cosa al cap, estar pensant alguna cosa;  beide Augen zudrücken, referida als ulls, seria l’expressió alemanya de ‘fer la vista grossa’.

D’altra banda, amb les mans i els peus tenim weder Hand noch Fuβ haben (no tenir ni cap ni peus) i també auf eigenen Füβen stehen (ser independent). Les paraules grauen Haare a la construcció sich keine grauen Haare über etwas wachsen lassen fan referència als cabells blancs amb el sentit de no deixar que res ens preocupi més del compte. Quant a la pell (die Haut), nicht in jemandes Haut stecken wollen ens remet al nostre ‘no voler estar en la pell d’algú’.

Per últim, els parlants de l’alemany no es refereixen al ‘pèl’ quan volen dir ‘prendre el pèl a algú’, sinó al braç (jemanden auf den Arm nehmen); d’igual manera, a jemandem unter die Arme greifen (donar un cop de mà), ells utilitzen el braç, en lloc de la mà, per expressar la idea d’ajudar algú.

A continuació us deixem algunes expressions idiomàtiques més, i les haureu de relacionar amb el seu significat. Creieu que són fàcils d’endevinar? I vosaltres, en coneixeu d’altres amb parts del cos diferents?

sich etwas zu Herzen nehmen                                       Viure amb tot tipus de comoditats

auf groβem Fuβ leben                                                   Fer-se càrrec d’alguna cosa

etwas in die Hand nehmen                                             Prendre a pit una cosa

Qüestions bàsiques del verb en alemany

Per a tots aquells que estigueu fent les vostres primeres passes en l’aprenentatge de l’alemany, aquí us exposem algunes qüestions bàsiques que us poden ajudar. En primer lloc, a l’alemany el verb sempre ha d’aparèixer en segona posició, i ho haureu de tenir en compte cada cop que construïu una oració (tant si la comenceu amb el subjecte, com amb un altre complement: Meine Schwester ist 36 Jahre alt; Heute essen wir zusammen).

Penseu a més que, igual que en altres idiomes com l’anglès, en alemany també hi ha verbs regulars (com arbeiten –treballar–, schreiben –escriure– o gehen –anar–) i irregulars (com sein –ser o estar–, essen –menjar–, sprechen –parlar– o denken –pensar–). Pel que fa al primer grup, el present es forma amb les terminacions –e, –st, –t, –en, –t,        –en; pel que fa al segon, les terminacions canvien. Aquí us deixem alguns exemples:

Classe alemany Badalona

Com veieu, tret del verb sein, que funciona de forma més independent, els verbs essen i sprechen també segueixen un patró força semblant tot i ser irregulars.

A continuació us deixem un exercici que conté oracions amb errors o bé de posició o bé de conjugació dels verbs. Els identifiqueu?

  • Mein Freund seid krank.
  • Heute wir haben einen neuen Lehrer.
  • Martina gehe ins Kino jede Woche.
  • Am Sonntag ich esse zu Hause.

Recordeu que si voleu aprendre alemany, els nostres semi-intensius comencen a mitjans de febrer! No us els perdeu!